logo logo
logo
 desing T.Naibrt- webové stránky

Již více než 20 let se specializuje na opravy hliníkových hlav motorů prakticky všech typů a značek. Jsme připraveni Vám odzkoušet, případně Vám opravit všechny závady, které se na hlavách vyskytují v běžném provozu Vašeho automobilu.

Rozhodnete-li se nám Vaši hlavu svěřit, očekáváme od Vás že vadnou hlavu dodáte do naší dílny dobře umytou a čistou. Z kapacitních důvodů a z neustálého přetlaku práce prosíme potenciální zákazníky, aby nám vyšli maximálně vstříc. Dobře připravená hlava je hlava zbavená všech periférií (svorníky, čidla, teploměry, mazání, vačkových hřídelů a ventilů).

Náš postup spočívá v:
1. v provedení tlakové zkoušky, díky které zjistíme praskliny či jiné závady.
2. Praskliny označíme a připravíme na závar. Přípravou se rozumí odfrézování prasklého materiálu až na kořen praskliny a následné perfektní vyčištění závarového místa.
3. Hlavu pomalu předehřejeme.
4. Jestliže je hlava náležitě předehřátá, následuje závar uvedeného místa. Závar se provádí metodou TIG v ochranné amosféře argonu.
5. Po zavaření hlava pomalu chladne, aby se vyloučilo vnitřní materiálové pnutí.
6. Když je materiál uklidněn, následuje obrobení svarového převýšení v místě závaru.
7. Po tomto úkonu následuje kontrolní tlaková zkouška. Ta závar prověří z hlediska možné poréznosti v místě závaru. Je-li zkouška úspěšná, osadíme hlavu novými ventilovými sedly.
8. Nakonec je provedeno přerovnání dosedací plochy.

Firma Lounekwelding garantuje svým zákazníkům záruku vyplývající ze zákona. Tato záruka se vztahuje na vše co bylo předmětem opravy a je vždy nesmazatelně vyražena na opravované hlavě.

Nemusime být největší, nemusíme být nejdražší, ale musíme být nejlepší!   >>